ZONE MANAGER e-Bus2

ZONE MANAGER - univerzílní regulace topných okruhů
Regulace se umisťuje na stěnu. Je napájena ze sítě 230 V a komunikuje s kotlem nebo i jiným zařízením (např. kotel na tuhá paliva, akumulační nádoba atd. )

    Zone Control může být použit:

  • v kombinaci s kotlem Chaffoteaux "Evo" (komunikace e-bus2), plný ekviterm
  • s jakýmkoli jiným kotlem nebo zařízením (komunikace on/off), udržuje pouze nastavenou výstupní teplotu - nereguluje podle venkovní teploty
    Z jedné regulace lze řídit tři samostatné topné okruhy a to v kombinaci:

  • 1 až 3 okruhy čerpadlové
  • 1x čerpadlový, 1x směšovaný (termostaticky nebo servopohonem 230 V)
  • 1x čerpadlový, 2x směšovaný (termostaticky nebo servopohonem 230 V)
  • 2x čerpadlový, 1x směšovaný (termostaticky nebo servopohonem 230 V)

Každý z okruhů může být řízen vlastním pokojovým termostatem a to typu on/off nebo modulačním e-bus2 (Expert Control nebo Zone Control).
Regulaci lze doplnit o venkovní čidlo - ekvitermní regulace. Topné okruhy ke kterým bude venkovní čidlo přihlášeno budou řízeny ekvitermně (podle venkovní teploty).
Jednotlivé okruhy jsou pak teplotně nezávislé.
Dvě jednotky ZONE MANAGER mohou být vzájemně propojeny do jednoho kotle/systému. Maximální sestava je tedy šest samostatných topných okruhů.
Například: první topný okruh může být pro ohřev bazénu (čerpadlový okruh bez venkovního čidla), druhý pro radiátory (s termostatem on/off bez venkovního čidla) a třetí okruh pak pro podlahové topení (pouze venkovní čido).

Zobrazit na celou obrazovku

Zobrazit na celou obrazovku

Obsluha a montáž