Kaskády kotlů - odkouření

Kaskády kondenzačních kotlů

Odkouření kondenzačních kotlů v kaskádách je možno spojovat do společného výfuku - společného vedení spalin.
Pro kotle Green 35, Green HP 45 a 65 je společný sběrač možno provést v dimenzi D 110, 125 nebo 130 mm s napojením kotlů D80. Doporučuje se instalace kotlů v řadě. Základní sestavu pro dva kotle je pro další kotel možno rozšířit vždy o 1x rozšíření. Základní sestava obsahuje odvod kondenzátu pro instalaci mezi kotle a komín.
Pro kotle vyšších výkonů HP 85,100, 115 a 150 je mořno montovat kotle v řadě nebo zády k sobě. Společný sběrač je pak dodáván v dimenzi D 150 nebo 200 mm. Základní sestav předtavuje napojení pro jeden kotel (v řadě) nebo dva kotle (zády). Pro další kotle je možno rozšířit vždy o 1x základní prvek. Sestavu je nutno vždy doplnit o koncový kus, který obsahuje odvod kondenzátu.
Pro dimenzování je nutno provést návrhový a kontrolní výpočet komína. Všechny dodávané systémy vedení spalin v kaskádách jsou včetně spalinových klapek.
Kondenzát z komína nesmí být odváděn přes jeden z kotlů, ale samostatně na konci kaskády nebo na začátku kaskády.

Při návrhu společného vedení spalin resp. přívodu spalovacího vzduchu je nutno se řídit platnými normami a předpisy.

Zobrazit na celou obrazovku

Kaskáda kotlů HP EVO - návod pro montáž