Kaskády kotlů - odkouření

Kaskády kondenzačních kotlů

Odkouření kondenzačních kotlů v kaskádách je možno spojovat do společného výfuku - společného vedení spalin.
Pro kaksády jsou přednostně určeny kotle vyšších výkonů - TALIA Green System HP 45, 65, 85, 100 nebo 120.
V závislosti na celkovém výkonu kotlů v kaskádě (množství spalin) a délky komína (spalinové cesty spolu s cestou spalovacího vzduchu) se dimenzuje společný sběrač kaskády a komín a případné spalinové klapky na výdechu.
Kotle mohou být v řadě nebo zády k sobě.
Pro menší kotle HP 45, 65 obvykle vystačíme s dimenzí DN 110, 125 nebo 130 mm a napojením u kotlů DN 80 (kotle HP 45, 65 EU). Výstup kotlů je koncentrický 80/125 mm.
Pro kotle vyšších výkonů HP 85, 100, 115 a 150 je možno montovat kotle v řadě nebo zády. Společný sběrač jen abízen v dimenzi DN 150 nebo 200 mm.
Základní sestavou je odkouření pro 2 kotle (v řadě nobo zády). Pro další kotle se doplňuje "rozšiřovací sada".
Sestavu je nutno vždy doplnit o koncový kus, který obsahuje odvod kondenzátu.

Pro dimenzování je nutno provést návrhový a kontrolní výpočet komína.
Kondenzát z komína nesmí být odváděn přes jeden z kotlů, ale samostatně na konci kaskády nebo na začátku kaskády.

Při návrhu společného vedení spalin resp. přívodu spalovacího vzduchu je nutno se řídit platnými normami a předpisy.

Zobrazit na celou obrazovku

Zobrazit na celou obrazovku

Kaskáda kotlů HP EVO - návod pro montáž

Katalogový list kaskáda - regulace, odkouření