Stacionární kondenzační kotle

R600 EVO

Stacionární kondenzační kotel.

R3600 EVO

Roční normovaná účinnost NNG 109,1 % (při 40/30 °C)