Regulace topných okruhů

Hydraulické moduly MONO e-Bus2

všechny okruhy se stejnou teplotou (nízko nebo vysokoteplotní)

Hydraulické moduly MULTI e-Bus2

jeden okruh čerpadlový, další jeden nebo dva směšované

Kaskádová regulace Siemens RVS

Kaskádová regulace pro kondenzační kotle EVO

ZONE MANAGER e-Bus2

Regulace topných okruhů - univerzální

Multifunkční relé EVO - regulace okruhů e-Bus2

Max. tři topné okruhy se stejnou teplotou - pouze kotle EVO