Solární systémy

Zelios XP 2.5-1

Plochý solární kolektor pro ohřev vody a podporu vytápění

PHAROS Zelios EU

Vestavěný vrstvený zásobník 180 l, včetně solárního ohřevu teplé vody

Zelios Compact

Zásobníky teplé vody, včetně solárního příslušenství

BC1S, AS2S

Zásobníky teplé vody, bez příslušenství

Solar Manager - EVO

Solární regulace pro digitální čerpadlovou skupinu

Multifunkční relé - solár

Solární regulace pouze pro kotle EVO

Solární digitální čerpadlová skupina

Solární digitální čerpadlová skupina