Solární systémy

Zelios XP 2.5-1

Plochý solární kolektor pro ohřev vody a podporu vytápění

Zelios Compact

Zásobníky teplé vody, včetně solárního příslušenství

BC1S, AS2S

Zásobníky teplé vody, bez příslušenství

Aquanext SOL

Zásobník s vestavěným tepelným čerpadlem a doplňkovým výměníkem

Solar Manager - EVO

Solární regulace pro digitální čerpadlovou skupinu

Multifunkční relé - solár

Solární regulace pouze pro kotle EVO

PHAROS Zelios EU

Stacionární kondenzační kotel se zásobníkem 180 l, včetně solární hydraulické skupiny a solární regulace.

Solární digitální čerpadlová skupina

Solární digitální čerpadlová skupina