Stacionární nízkoteplotní kotle

R3400

Normovaný stupeň využití 97 % (pro 75/60 °C)