Kotle kondenzační "Green"

Odkouření kotlů Green

Kotle Green jsou vybaveny ventilátorem s proměnnými otáčkami. Ten umožní nucený přívod spalovacího vzduchu z venkovního prostoru a odvod spalin rovněž do venkovního prostoru. Díky výkonnému ventilátoru lze překonat i velké vzdálenosti při vedení spalin nad střechu a to v závislosti na výkonu kotle a dimenzi vedení spalin.

Kotle CHAFFOTEAUX jsou připraveny pro různé systémy odkouření. Možnosti najdete v "Základní popis".
Maximální délky vedení systému spaliny/vzduch podle výkonu a způsobu vedení najdete v "Dokumenty ke stažení".
Jednotlivé systémy (ø60/100, 80/125 nebo 2x 80) je nutno volit s ohledem na potřebnou ekvivalentní délku odkouření. Pro ekvivalentní délku odkouření je nutno započíst tlakovou ztrátu jednotlivých prvků celého systému přívodu vzduchu a odvodu spalin (připojovací hlavice, kolena, odvaděče kondenzátu atd.) a to od kotle až po koncovou hlavici.
CHAFFOTEAUX doporučuje používat pouze originální příslušenství výrobce. V případě použití neoriginálního příslušenství může u kotlů dojít ke zkrácení maximální délky odkouření. Vždy je doporučeno instalovat jako originální díl minimálně napojení na kotel (hlavice na kotel).
Pro vyústění spalin je nutno respektovat platné normy a předpisy.
CHAFFOTEAUX využívá výhradně prvků s nástrčným montážním systémem (montáž na těsnění). Vnější trubka je hliníková, bíle lakovaná, vnitřní pak plast.
Doporučené spádování je vždy směrem do kotle.

Zobrazit na celou obrazovku

Zobrazit na celou obrazovku

Prvky 60/100

Prvky 80/125

Prvky 2x80

Prvky vedení nad střechu

Kaskáda kotlů