Kotle kondenzační "Green"

Odkouření kotlů Green

Všechny kondenzační kotle CHAFFOTEAUX jsou vybaveny ventilátorem s proměnnými otáčkami. Ten umožní nucený přívod spalovacího vzduchu z venkovního prostoru a odvod spalin rovněž do venkovního prostoru. Díky výkonnému ventilátoru lze překonat i velké vzdálenosti při vedení spalin nad střechu a to v závislosti na výkonu kotle a dimenzi vedení spalin.
Kotle CHAFFOTEAUX jsou připraveny pro různé systémy odkouření. Možnosti najdete v "Základní popis".
Maximální délky vedení systému spaliny/vzduch podle výkonu a způsobu vedení najdete v "Dokumenty ke stažení".
Jednotlivé systémy - dimenze je nutno volit s ohledem na potřebnou ekvivalentní délku odkouření. Pro ekvivalentní délku odkouření je nutno započíst tlakovou ztrátu jednotlivých prvků celého systému přívodu vzduchu a odvodu spalin (připojovací hlavice, kolena, odvaděče kondenzátu atd.) a to od kotle až po koncovou hlavici.
Kotle jsou připraveny pro systémy:

  • koncentricky ø 60/100
  • koncentricky ø 80/125
  • samostatně sání a výfuk 2x ø 80

CHAFFOTEAUX doporučuje používat pouze originální příslušenství výrobce. V případě použití neoriginálního příslušenství může u kotlů dojít ke zkrácení maximální délky odkouření. Vždy je doporučeno instalovat jako originální díl minimálně napojení na kotel (hlavice na kotel).
Pro vyústění spalin je nutno respektovat platné normy a předpisy.
Mimo prvky uvedené v katalogu je možno objednávat i prvky méně běžné - poptejte nás.,

Zobrazit na celou obrazovku

Zobrazit na celou obrazovku

Prvky 60/100

Prvky 80/125

Prvky 2x80

Prvky vedení nad střechu

Kaskáda kotlů