Kotle "turbo" - FF

Odkouření "turbo" kotlů - označení FF

Kotle v provedení FF jsou vybaveny ventilátorem. Ten umožní nucený přívod spalovacího vzduchu z venkovního prostoru a odvod spalin rovněž do venkovního prostoru. Díky výkonnému ventilátoru lze překonat i velké vzdálenosti při vedení spalin nad střechu.

Kotle CHAFFOTEAUX jsou připraveny pro různé systémy odkouření. Možnosti najdete v "Základní popis".
Maximální délky vedení systému spaliny/vzduch podle výkonu a způsobu vedení najdete v "Technické parametry".
Jednotlivé systémy (ø60/100, 80/125 nebo 2x 80) je nutno volit s ohledem na potřebnou ekvivalentní délku odkouření. Pro ekvivalentní délku odkouření je nutno započíst tlakovou ztrátu jednotlivých prvků celého systému přívodu vzduchu a odvodu spalin (připojovací hlavice, kolena, odvaděče kondenzátu atd.) a to od kotle až po koncovou hlavici.
CHAFFOTEAUX doporučuje používat pouze originální příslušenství výrobce. V případě použití neoriginálního příslušenství může u kotlů dojít ke zkrácení maximální délky odkouření. Vždy je doporučeno instalovat jako originální díl minimálně napojení na kotel (hlavice na kotel).
Pro vyústění spalin je nutno respektovat platné normy a předpisy.
CHAFFOTEAUX využívá výhradně prvků s nástrčným montážním systémem (montáž na těsnění). Vnější trubka je hliníková, bíle lakovaná.
Doporučené spádování je ven z kotle (v případě instalace přes stěnu).
V případě vedení spalin nad kotel je nutno instalovat sběrač kondenzátu (součást připojovací hlavice 60/100 nebo 80/125). Pro systémy 2x 80 je nutno instalovat sběrač kondenzátu.

Zobrazit na celou obrazovku

Zobrazit na celou obrazovku

Prvky 60/100

Prvky 80/125

Prvky 2x80

Prvky vedení nad střechu