Úprava topné vody

Kvalita topné vody - základ dlouhodobé funkčnosti

Všechny moderní zdroje tepla vyžadují kvalitní topnou vodu pro zajištění dlouhodobého spolehlivého provozu zařízení.

  Kvalitu topené vody ovlivňují:

 • korozní zbytky vznikající přítomností kyslíku v topné vodě - např. otevřená expanze, časté dopuštění vody do systému (černá voda, nečistoty reagující na magnet, odlupující se vodní kámen ve formně šupin)
 • korozní zbytky vnikající elektrokorozí použitých materiálů - různé materiály mají různý elektrický potenciál a v případě jejich nevhodné kombinace může docházet k jejich vzájemnému ovlivňování - rozpouštění (černá voda, nečistoty reagující na magnet)
 • bakteriologické znečištění - vznikající zejména v systémech podlahového topení (voda tmavě hnědá, čato zapáchající)
 • znečištění ropnými látkami (oleje) popř. jinými chemickými látkami (voda pěnící, silně zapáchající
  Pro úpravu kvality topné vody se používají:

 • mechanická úprava ve formně magnet-filtru - kombinace mechanického filtru a silného magnetu
 • chemická úprava vody - upravující PH topné vody, zajišťující "povlakování" rozvodů jako ochrana před dalšími chamickými pochody případně i zajišťující i bakteriologickou úpravu vody
 • úprava napouštěcí vody - zejména odstranění tvrdosti z napouštěcí vody (vodní kámen)
  Před každou instalací nového spotřebiče doporučujeme:

 • mechanický proplach topného systému
 • instalaci megnet-filtru
 • napuštění topného systému upravenou vodou (splňující podmínky tvrdosti a PH

Nekvalitní topná voda znečištěná mechanicky, biologicky nebo voda s vysokou tvrdostí zkracuje výrazně životnost spotřebiče. Použití takové vody může mít za následek omezení záruky výrobce na výrobek jako celek nebo na jeho funkční části.

Zobrazit na celou obrazovku

Zobrazit na celou obrazovku