Senseo CF

Průtokový ohřívač vody s odtahem spalin do komína

Spolehlivý plynový průtokový ohřívač
Základní vlastnosti:

  • modulovaný výkon dle průtoku
  • piezozapalování, plamínek
  • suchá spalovací komora
  • ATS system ochrany proti vodnímu kameni integrovaný do plastového bloku
  • hydraulický blok plastový

Provedení: 10 l/min, 13 l/min nebo 16 l/min

Senseo CF Návod pro obsluhu a montáž