Kaskádové řešení

Kotle řady R40 a R600, které jsou vybaveny základní regulaci LMS14 je možné řídit v kaskádě několika způsoby.

Pro zachování maximálního využítí vlastností kaskádového řízení kotlů, je využít nasatvení a logiku, kterou nám poskytuje kaskádové řešení firmy Siemens při propojení kotlů

1. Základní regulaci LMS14 lze v kombinaci s komunikačním modulem OCI345 využít jako kaskádovou regulaci, samozřejmě se správným nastavením prvního kotle
Doporučujeme první dvě možnosti

1. Aby se nestratila většina možností a výhod modulačních kotlů lzeVyužitím všech možností kotle

Doporučujeme řízení kaskády firmy Siemens, se kterým lze získat maximální

Pro vzájemnou komunikaci kotle v kaskádě je zapotřebí použít kominikačního modulu OCI345

Pro komunikaci kotle s nadřazenou regulaci Siemens (RVS a další) a vzájemnou komunikací kotlů v kaskádě, je nutno do každého kotle použít komunikační modul OCI345.

- MaR
máme složitější systém na ovládání celé budovy a kaskádové řízení kotlů necháme na profesi MaR. TO má však jeden podstatný háček a to ten, aby kaskádová regulace byla dobře naprogramovaná, což bohužel v současné době ne vždy dobře funguje.

- MaR ve spolupráci s kaskádovou regulací Siemens
spolupráce těchto dvou regulací spočívá v tom, že profese MaR dává požadavek kaskádové regulaci o požadavku buď na výstupní teplotu na anuloidu a/nebo na požadovaný výkon kotlů. Tato kombinace se jeví jako nejlepší z hlediska spolupráce MaR a kaskádové regulace. Kaskádová regulace Siemens je již optimálně sladěná pro co nejvyšší účinnost kotlů.

- Kaskádová regulace Siemens je doplněna o řízení topných okruhů z produkce Siemens a to buď s regulátory zabudovanými v kotli (viz Základní regulace a její využití) nebo v externím rozvaděči s regulátory typu RVS se kterými ja kaskádová regulace naprosto kampatibilní.

O kaskádovou regulaci se pak stará MASTER (vedoucí kotel, který se stará o kaskádovou regulaci) a SLAVE ( pro každý další kotel v kaskádě). Součástí MASTER.

Zobrazit na celou obrazovku

Návod na MASTER/SLAVE - OCI345