Siemens

R40 EVO

R40 EVO - řada nástěnných kondenzačních kotlů od 56 do 130 kW.

R600 EVO

Stacionární kondenzační kotel.

Základní regulace kotle LMS14 a její možnosti

Kotle R40 a R600 LMS jsou vybaveny základní regulací LMS14.

Kaskádové řešení

Kaskády pro kotle R40 a R600 LMS

Nadstavbová regulace RVS

Regulace pro zabudování do rozvaděče.

Čidla

Příslušenství pro regulátory.

Prostorové přístroje

Pro řízení topného okruhu.

Web server

Sledování sytému přes internet.