Základní regulace kotle LMS14 a její možnosti

Kotle R40 a R600 jsou vybaveny základní regulací LMS14, která je rozšiřitelná pro řízení až 3 topných okruhů. Podporuje zapojení bivalentních zdrojů, jako je např. solár, kotel na pevná paliva a další.

Pro kotle R40 lze použít pro zabudování do kotle následující rozšiřující moduly:
- AGU 2.550, které slouží pro ovládání topného okruhu, nebo přidává 2 multifunkční vstupy a 3 multifunkční výstupy. Max. počet rozšiřujících modulů je 3, které lze zabudovat do kotle bez nutnosti řešit zabudování do rozvaděče.
- AGU 2.551, které slouží pro ovládání kotlového modulačního čerpadla signálem 0-10 V, případně pro odečet výkonu pro MaR.

Pro kotle nové řady kotlů R600 LMS, lze použít pro zabudování do kotle následující rozšiřující moduly:
- AVS75.370, které slouží pro ovládání topného okruhu, nebo přidává 2 multifunkční vstupy a 3 multifunkční výstupy. Max. počet rozšiřujících modulů je 3, které lze zabudovat do kotle bez nutnosti řešit zabudování do rozvaděče.

Pro komunikaci kotle s nadřazenou regulaci Siemens (RVS a další) a vzájemnou komunikací kotlů v kaskádě, je nutno do každého kotle použít komunikační modul OCI345.

Zobrazit na celou obrazovku

Zobrazit na celou obrazovku

Elektrické schéma LMS pro kotle R40

Elektrické schéma LMS pro kotle R600

Elektrická schémata příslušenství pro R40

Elektrická schémata příslušenství pro R600