KKM

Regulátory řady KKM a pak následně nastupující model KKM8 jsou kaskádové regulátory, které umí spínat v kaskádě až 8 kotlů a jak je patrné z obrázku umí ovládat až 2 směšované okruhy, 1x ohřev TV v zásobníku a spínat cirkulační čerpadlo.
Tyto regulátory lze osadit v případě požadavku (před objednáním do kotle).
Jinak se tyto regulátory dodávají vč. rozvaděče.
Mezi základní regulací KM628, která je zabudované v kotli a KKM/KKM8 musí být zapojen převodník CoCo/CoCo2 (CoCo pro E6, CoCo2 pro E6 a E8).
Převodní CoCo převádí signál mezi 2 a 4 žilovým kabelem.
Instalované rozhraní CAN-Bus

Zobrazit na celou obrazovku

Technická dokumenatce