R18

Stacionární atmosférický kotel.
6 typů v řadě ve výkonové rozsahu 481 až 1002 kW.
Modulace 1:5.

Zobrazit na celou obrazovku

Zobrazit na celou obrazovku

Technická dokumeace